To rozwiązanie prawne dla osób, które chcą sprawdzić się na swoim. Przepis został wprowadzony ustawą z dnia 6 marca 2018 roku „Prawo przedsiębiorców”, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. W praktyce polega to na tym, że możemy zarabiać określoną kwotę bez rejestrowania się jako przedsiębiorca. Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, próg wynosi 50 […]